FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(3) 1-16

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz


Benzer Makaleler
Aile Danışmanlığı Yaşantisal/İnsancıl Terapiden Genel Bir Bakış Açısı  

Selahattin AVŞAROĞLU & Fatmanur ÇİMEN
Cilt 4 Sayı 2

Ortaokul Öğrencilerinin Kalıp Sözleri Tanıma Düzeyleri (Manisa Örneği)

Musa ÇİFCİ & Şükrü ÖZEN
Cilt 4 Sayı 2

2018 Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi / Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey

Mehmet Soyuçok & Zekerya Batur
Cilt 4 Sayı 3

Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places 

Servet Üztemur & Erkan Dinç & İsmail Acun
Cilt 1 Sayı 1

Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’dan Göç ve Göçmen Sorunları / After Kyrgyzstan’s Independence, Migration From Here and Migrants’ Issues

Aziza Ergeshkyzy
Cilt 2 Sayı 2

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever
Cilt 2 Sayı 4

Metaphoric / Metonymic in Jorie Graham’s Poetry Jorie Graham’ın Şiirinde Metaforik / Metonik Söylem 

Lidija Davidovska
Cilt 3 Sayı 1

Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Terapi Uygulamalarına İlişkin Bilgi ve Görüşleri / Knowledge and Opinions of University Students About Complementary Therapy Applications

Didem Sarımehmet & Nurhan Gümrükçüoğlu & Sevilay Hintistan & Bahar Candaş
Cilt 4 Sayı 3

Dağlık Frigya’da (Afyonkarahisar-İhsaniye) Ekolojik/Kültürel Alternatif Turizm Modeli /  Ecologic/Cultural Alternative Tourism Model for Highland Phrygia (Afyonkarahisar-İhsaniye)

Sevgi Tatar & Mehmet Ali Özdemir & Murat Şen
Cilt 4 Sayı 4

Coğrafi, Zirai ve İktisadi Açıdan Türkiye’de Badem / Almond in Turkey in Terms of Geographical, Agricultural and Financial

Güven Şahin
Cilt 4 Sayı 4