FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(2) 39-48

Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’dan Göç ve Göçmen Sorunları / After Kyrgyzstan’s Independence, Migration From Here and Migrants’ Issues

Aziza Ergeshkyzy

ss. 39 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.39   |  Makale No: fvj.2021.017

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 495


Özet

Tarih boyunca dünyanın her yerinde savaşlar, kıtlık, işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerle insanlar başka şehirler ya da ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle bu siyasal yapı içinde yer alan Kırgızistan, hem siyasal hem de sosyo-ekonomik sorunlar zincirinin ortasında yer aldı. 70 yıldır her şeyin eşit olduğu kabul edilen komünist sistemde yaşayan halk, yeni dönemde büyük belirsizlik ve çaresizlik içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi vermeye başladı. Kırgızistan’da komşu veya uzak ülkeler hakkında az çok bilgi sahibi olup oralarda yaşayabileceği umudu taşıyan insanlar, bu yerlere göç ettiler. Başlangıçta para kazanıp dönme umuduyla gidenlerden önemli bir kısmı bulundukları ülkelerde kalıcı olarak yaşayabilme yollarını aramaya yöneldiler. Rusya, Kazakistan, Türkiye gibi başka ülkelere gerçekleşen göçlerle birlikte ortaya pek çok sorun çıkmıştır. Çünkü göç olayı sadece eşyalarını toplayıp gitmekten ibaret bir durum değildir. Ardında ailesini, çocuklarını, ana babasını, yakınlarını bırakıp gitmekten de kaynaklanan birçok sorunu içinde barındırmaktadır. Hatta insanlara gitmek mi yoksa kalmak mı daha zor ikilemini yaşatmaktadır. Yine gittikleri yerlerde yüz yüze geldikleri farklı kültür ve yaşam şartları, bu yerlerde yaşayan çocukların zamanla ortaya çıkan yeni kimlik arayışlarına ilişkin pek çok bilgi ve veri akademik şartlarda değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Yoksulluk-İşsizlik, Parçalanan Aile, Yeni Kimlik


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ergeshkyzy, A. (2018). Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’dan Göç ve Göçmen Sorunları / After Kyrgyzstan’s Independence, Migration From Here and Migrants’ Issues . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(2), 39-48. doi: 10.29345/futvis.39

Harvard
Ergeshkyzy, A. (2018). Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’dan Göç ve Göçmen Sorunları / After Kyrgyzstan’s Independence, Migration From Here and Migrants’ Issues . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(2), pp. 39-48.

Chicago 16th edition
Ergeshkyzy, Aziza (2018). "Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’dan Göç ve Göçmen Sorunları / After Kyrgyzstan’s Independence, Migration From Here and Migrants’ Issues ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (2):39-48. doi:10.29345/futvis.39.