FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

ÖNEMLİ DUYURU

Dergimize yüklenmiş makale yoğunluğu nedeniyle sisteme yeni yüklenecek makalelerin en erken yayın tarihi 2023 yılı içerisinde olmacaktır. Bu nedenle 15 Aralık 2022 tarihine kadar dergi sitemine yeni makale yüklemesi yapılmamasını rica ediyoruz. 

Top Ranked Articles

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

pp. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Number of Views: 685  |  Number of Download: 601

Volume 5, Issue 3

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

pp. 34-44   |  Number of Views: 372  |  Number of Download: 506

Volume 6, Issue 4

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

pp. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Number of Views: 132  |  Number of Download: 485

Volume 5, Issue 6

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

pp. 28-39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |  Number of Views: 130  |  Number of Download: 465

Volume 5, Issue 7

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

pp. 9-19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |  Number of Views: 66  |  Number of Download: 449

Volume 5, Issue 7

more...