FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Top Ranked Articles

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

pp. 34-38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |  Number of Views: 994  |  Number of Download: 841

Volume 5, Issue 3

İlhanlılar Döneminde Azerbaycan'ın Demografik Yapısı/Demographic Structure of Azerbaijan During The Ilkhanid Period

Gurban Hüseynov

pp. 34-44   |  Number of Views: 410  |  Number of Download: 629

Volume 6, Issue 4

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

pp. 13-23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |  Number of Views: 148  |  Number of Download: 591

Volume 5, Issue 6

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı

pp. 1-12   |  DOI: 10.29345/futvis.176   |  Number of Views: 47  |  Number of Download: 565

Volume 5, Issue 6

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

pp. 28-39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |  Number of Views: 159  |  Number of Download: 555

Volume 5, Issue 7

more...