FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(1) 1-11

Metaphoric / Metonymic in Jorie Graham’s Poetry Jorie Graham’ın Şiirinde Metaforik / Metonik Söylem 

Lidija Davidovska

ss. 1 - 11   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.54   |  Makale No: fvj.2021.028

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 8  |  İndirilme Sayısı: 423


Özet

Makale, Jorie Graham'ın şiirsel söyleminin ağırlıklı olarak metonimsel olduğunu, yani bir konunun ya da kavramın birbirine zıtlık ve yakınlık temelinde bir diğerine nasıl yol açtığını ve karşılaştırma yoluyla kavramların benzerliğinden çok daha azını araştırmaktadır. metaforik dil yapılarına. Jakobson'un, her iki dil davranışında olduğu gibi, diğerini asla dışlayamayacağına dair uyarısını akılda tutarak, söylem oluşturma, metonimik ve metaforik iki süreç teorisini uygularım. Graham'ın şiirindeki metafor üzerine metoninin egemenliği, (i) bireysel tropiler ve (ii) iki süreç temelinde geliştirilen şiirsel söylemin bir yapısı olarak incelenir: metonimik kombinasyon veya metaforik seçim ve karşılaştırma. Yaygın olmasına rağmen, metonimik yapının, metaforları metaforlar olarak dışlamadığı ve Graham'ın daha uzun şiirlerinin, özellikle de parçalara ayrılmış ve sembolik kısımların özel bölümlerine gömülü olduğu unutulmamalıdır. Böylece, Graham'ın şiirselliği, şiirlerin ele geçirdiği bitmeyen ve bitmemiş süreç, metonimsel sözel yapılara elverişli iken, onun sembolik (metaforik) söylemi, Jakobson'un paradigmatik dikey eksenine göre, benzer dilsel birimleri seçip karşılaştırarak hangi dilde görünmez.

 

Anahtar Kelimeler: Metonim, metaforik, söylem, Jokobson, şiir, Jorie Graham


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Davidovska, L. (2019). Metaphoric / Metonymic in Jorie Graham’s Poetry Jorie Graham’ın Şiirinde Metaforik / Metonik Söylem  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(1), 1-11. doi: 10.29345/futvis.54

Harvard
Davidovska, L. (2019). Metaphoric / Metonymic in Jorie Graham’s Poetry Jorie Graham’ın Şiirinde Metaforik / Metonik Söylem  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(1), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Davidovska, Lidija (2019). "Metaphoric / Metonymic in Jorie Graham’s Poetry Jorie Graham’ın Şiirinde Metaforik / Metonik Söylem  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 3 (1):1-11. doi:10.29345/futvis.54.