FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(1) 1-11

Metaphoric / Metonymic in Jorie Graham’s Poetry Jorie Graham’ın Şiirinde Metaforik / Metonik Söylem 

Lidija Davidovska


Benzer Makaleler
Polyelerin Sınıflandırılması ve Kestelce Polyesi’nin (Kilis) Jeomorfolojik Özellikleri / Classification of Poljes and Geomorphological Features of Kestelce Polje (Kilis)

İsmail Ege
Cilt 1 Sayı 1

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz
Cilt 5 Sayı 3

Yunus Emre’nin Dünyasında “Ârif” Olmak / Being an Ârif in the World of Yunus Emre

Esra Çam
Cilt 5 Sayı 3

Tasavvufu Nesneden Öğrenmek: Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eşyalar / Learning Sufism From the Objects: Things in Yunus Emre's Poems

İsmail Abalı
Cilt 5 Sayı 3

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval
Cilt 5 Sayı 3

Anadolu’da “Yunus Emre” İsimli Mekân Adları / Place Names Named “Yunus Emre” in Anatolia

Hasan Kara & İbrahim Gökburun
Cilt 5 Sayı 3

Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi / An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education

Erol Duran & Eda Gülsüm Ukay
Cilt 3 Sayı 4

Finansal Tutum Ölçeğinin (FTÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / Development of Financial Attitude Scale (FAS): Validity and Reliability Studies  

Bahadır Kılcan & Şeyma ERGÜR
Cilt 3 Sayı 3

Evlenme Süreci Bağlamında Ortaçağ Türk Töresi ve İslam Aile Hukuku Karşılaştırması / The Comparison of The Medieval Turkish Ceremony And Islamic Family Law In The Context of The Marriage Proce

Musab Murşid Özen & Nihat Tosun
Cilt 5 Sayı 1

Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine İlişkin Metaforik Algıları/Metaphorical Perceptions of Secondary Students Regarding The Value of Responsibility

Ayşe Ünalmış, Ali Meydan & Abdulkadir Uzunöz
Cilt 7 Sayı 2