FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(3) 1-16

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

ss. 1 - 16   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.177   |  Makale No: fvj.2021.055

Yayın tarihi: Aralık 04, 2021  |   Okunma Sayısı: 120  |  İndirilme Sayısı: 560


Özet

Bir toplumun tarihi süreç içerisinde maddi ve manevi anlamda üretip gelecek nesillere aktardığı değerler bütünü anlamına gelen kültür, aynı zamanda insanın etrafında şekillenen dünyayı anlamaya ve anlatmaya başladığı bir süreçtir. Bu aktarım sürecinin de en önemli aracı dildir. Dil marifetiyle insan, yarattığı kültürel unsurları belleğinde saklamış ve çeşitli araçlarla gelecek nesillere taşıma gayreti içerisinde olmuştur. Şiir de dilin inşa ettiği üst bir ifade şeklidir. Şairler bu üst dille çoğu zaman içinde yaşadıkları toplumun ilgi ve ihtiyaçlarını aktarmışlar böylece kültürel belleğin taşıyıcısı olmuşlardır. Bu bağlamda Yunus Emre, Anadolu insanın kültürel belleğini yaşatan ve yansıtan en güçlü örneklerden birisidir. Türkçeyi XIII. yüzyılda şiir dili hâline getiren, savunduğu ve aktardığı değerlerle bir Türk felsefesinin ortaya koyan Yunus, pek çok açıdan ilk örnek kabul edilebilecek bir düşünürdür. Bu düşünürün şiirlerinde Anadolu insanının erdemi, toplumsal düzen ile ilgili görüşleri, dünya görüşü, din ve ahlak anlayışı gibi değerlerle ilgili örnekler sunduğu görülmektedir. Biz de bu çalışmanın sınırları içerisinde kültürel aktarımın Yunus Emre şiirleri vasıtasıyla nasıl yapıldığı hakkında değerlendirmede bulunacağız. Bu çalışmada, XIII. yüzyılda Anadolu sahasında yaşamış olan Yunus Emre’nin ve şiirlerinin Türk sözlü kültürünü hangi yollarla gelecek kuşaklara taşıdığı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda öncelikle “kültür”, “kültürel bellek” ve “kültür aktarımı” kavramları izah edilecek; ardından da Türk şiir geleneğinin en tanınmış şair ve mutasavvıflarından olan Yunus Emre’nin, kültürel bellekte ne şekilde yer aldığı ve kültürel aktarımı hangi bağlamda sunduğu hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: kültür, kültürel bellek, aktarım, Yunus, şiir


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Solmaz, E. (2021). Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(3), 1-16. doi: 10.29345/futvis.177

Harvard
Solmaz, E. (2021). Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(3), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Solmaz, Erhan (2021). "Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 5 (3):1-16. doi:10.29345/futvis.177.