FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(4) 1-12

Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi / An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education

Erol Duran & Eda Gülsüm Ukay

ss. 1 - 12   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.100   |  Makale No: fvj.2019.001

Yayın tarihi: Aralık 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 9  |  İndirilme Sayısı: 519


Özet

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde tekerleme ve sayışmacaların kullanımının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: “Okul öncesi eğitim kurumlarının sınıf kitaplıklarında tekerleme ve sayışmaca kitaplarının yer alma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri kullanma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri ile ilgili görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmacaya ilişkin farkındalıkları ile ilgili öğretmen görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmaca ile ilgili görüşleri nasıldır?” Bu araştırma nitel modelde olup, durum deseni şeklinde tasarlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 741 çocuk ve bu çocukların öğretmeni olan 47 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçim tekniği olarak kolay ulaşabilir örneklem yöntemi seçilmiştir. Veri Toplama Süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Görüşme Formunun Hazırlanması, Araştırma İzni Aşaması, Öğretmenlerle Görüşme Aşaması, Öğrencilerle Görüşme Aşaması, Sınıf Kitaplıklarının Taranması Aşaması. Araştırmada yer alan veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, okul öncesi sınıf ve okul kitaplıklarında sayışmaca içeren kitabın olmadığı, tekerleme içeren kitabın sayısının ise yetersiz düzeyde olduğu; Tekerleme ve sayışmacaları kullanmada öğretmenlerin tercih ettikleri yöntemlere bakıldığında genellikle tekrar yöntemini kullandıkları; Okul öncesi öğretmenlerinin büyük kısmının tekerleme ve sayışmacalara internet üzerinden ulaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu tekerleme ve sayışmacalar yönüyle kendilerini yetersiz bulduğunu beyan etmiş; hatta bazıları tekerlemelerden ve sayışmacalardan ziyade şarkılara yöneldiklerini belirtirken, bazıları da tekerlemeler için çok fazla vaktin kalmadığını söylemiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi öğretim programının tekerleme ve sayışmacaları yeterince desteklemediğini ifade etmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarının genel olarak birkaç tane tekerleme bildiğine araştırma sonucunda ulaşılmıştır. Araştırmada, çocukların tekerleme ve sayışmacaları en çok annelerinden, daha sonra ise öğretmenlerinden öğrendiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekerlemeler, sayışmacalar, okul öncesinde dil gelişimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Duran, E. & Ukay, E.G. (2019). Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi / An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), 1-12. doi: 10.29345/futvis.100

Harvard
Duran, E. and Ukay, E. (2019). Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi / An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), pp. 1-12.

Chicago 16th edition
Duran, Erol and Eda Gulsum Ukay (2019). "Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi / An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 3 (4):1-12. doi:10.29345/futvis.100.