FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(4) 64-78

Etimesgut’ta (Ankara) Kentsel Morfolojik Süreçler: Konut Örüntüsünün Değişimi/Urban Morphological Processes in Etimesgut Urban Core (Istasyon District): Change in Housing Pattern

Hüseyin Melih Özdemir, Lütfi Özav & Üzeyir Yasak

ss. 64 - 78   |  Makale No: MANU-2210-31-0003.R1

Yayın tarihi: Aralık 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 38  |  İndirilme Sayısı: 322


Özet

Şehirlerin kuruluşu ve morfolojik gelişimi fiziki, beşeri ve ekonomik olmak üzere birçok değişkene bağlı olarak gerçekleşmektedir. Şehir yerleşmeleri canlı organizmaları gibi doğar, gelişir ve belli bir olgunluğa erişirler. Etimesgut şehri 1928 yılında Ankara şehir merkezinin batısında yer alan boş araziler üzerinde Cumhuriyet rejiminin modern yüzünü temsil etmesi amacıyla ve Bulgaristan'dan mübadele yoluyla ülkemize gelen vatandaşlarımızın iskânı için tarihi tren istasyonu yakınında örnek köy yerleşmesi olarak kurulmuştur. Bu çalışmada şehrin günümüze kadar geçirmiş olduğu morfolojik dönüşüm aşamaları tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalşmada, Tarihsel-Coğrafi Yaklaşım yöntemiyle morfolojik dönüşüm icelenmiştir. Etimesgut’ta örnek olarak İstasyon Mahallesi incelenmiş,  hâlihazır haritalar, ortofotolar ve şehir planlarına göre parsel ölçeğinde dönüşüm dönemsel olarak tespitedilmiştir. İstasyon Mahallesi'nin morfolojik dönüşümü kentindiğer mahallerinden farklı olarak özgün bir yapıda olmuştu. İstasyon Mahallesi'nde devlet eliyle oluşturulmuş bir planlı alan vardır. Bu planlı alan etrafında ise şehirleşme olgusunun yaygınlaşması ile birlikte bir gecekondu alanı gelişim göstermiştir ve daha sonra bu yapılar dönüşüm sürecinde yerlerini apartman yapılarına bırakmışlardır. Son olarak ise tüm parsellerin dolması ile birlikte bir zirve veya doygunluk sürecine geçmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konut Örütüsü, Morfolofi, Dönüşüm, Etimesgut


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ozdemir, H.M., Ozav, L. & Yasak, U. (2022). Etimesgut’ta (Ankara) Kentsel Morfolojik Süreçler: Konut Örüntüsünün Değişimi/Urban Morphological Processes in Etimesgut Urban Core (Istasyon District): Change in Housing Pattern . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(4), 64-78.

Harvard
Ozdemir, H., Ozav, L. and Yasak, U. (2022). Etimesgut’ta (Ankara) Kentsel Morfolojik Süreçler: Konut Örüntüsünün Değişimi/Urban Morphological Processes in Etimesgut Urban Core (Istasyon District): Change in Housing Pattern . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(4), pp. 64-78.

Chicago 16th edition
Ozdemir, Huseyin Melih, Lutfi Ozav and Uzeyir Yasak (2022). "Etimesgut’ta (Ankara) Kentsel Morfolojik Süreçler: Konut Örüntüsünün Değişimi/Urban Morphological Processes in Etimesgut Urban Core (Istasyon District): Change in Housing Pattern ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (4):64-78.