FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(7) 28-39

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29329/futvis.2021.404.4   |  Makale No: fvj.2021.086

Yayın tarihi: Aralık 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 166  |  İndirilme Sayısı: 577


Özet

Bu çalışmanın amacı heyelana yönelik gerçekleştirilen lisansüstü çalışmalarının genel eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda lisansüstü tez çalışmalarının tez yazarı cinsiyeti, tez danışmanı cinsiyeti, tez danışmanı unvanı, yayın yılı, üniversite, enstitü, bilim alanı, araştırma yöntemi ve konusu belirlenmeye çalışılmıştır.  Araştırmada nitel araştırma benimsenerek veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri bu araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. Heyelan anahtar kelimesi tez adı alanında aratılarak, YÖK Tez Arama Merkezi veri tabanında 211 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ancak bu tezlerden 13 tanesinin tam metnine ulaşılamadığı için çalışma 198 lisansüstü tez ile yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre heyelana yönelik gerçekleştirilen tezlerin 1992-2020 yıllarını kapsadığı ve en fazla tezin 2019 yılında tamamlandığı tespit edilmiştir. Tezi hazırlayanların ve tez danışmanlarının cinsiyetlerinin çoğunluğunun erkek ve tez danışmanlarının akademik unvanlarının ise profesör doktor olduğu belirlenmiştir. Lisansüstü tezlerin üniversitelere dağılımı incelendiğinde Karadeniz Teknik Üniversitesi birinci sırada yer almaktadır. Tezlerin daha çok jeoloji mühendisliği alanında yapıldığı ve tezlerde en fazla kullanılan araştırma yönteminin de zemin etüdü olduğu tespit edilmiştir.  Yine çalışmanın sonuçları arasında en çok heyelan incelmesinin tez konusu olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmada sadece Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin incelenmiş olması nedeniyle heyelana yönelik yurt dışında yapılan tezlerin de incelenmesi ve Türkiye’deki eğilimlerle karşılaştırılmasının yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Heyelan, Lisansüstü Tezler, Doküman İncelemesi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Orduhan, B., Kozanhan, M., Satilmis, L.Y. & Dikmenli, Y. (2021). Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(7), 28-39. doi: 10.29329/futvis.2021.404.4

Harvard
Orduhan, B., Kozanhan, M., Satilmis, L. and Dikmenli, Y. (2021). Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(7), pp. 28-39.

Chicago 16th edition
Orduhan, Berrin, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satilmis and Yurdal Dikmenli (2021). "Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 5 (7):28-39. doi:10.29329/futvis.2021.404.4.