FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(4) 29-36

Varna'da Alman Okulları ve Faaliyetleri: Tarihi ve Etkileri/German Schools in Varna and Their Activities: History and Impacts

Mehmet Önder Duran

ss. 29 - 36   |  Makale No: MANU-2311-05-0005.R1

Yayın tarihi: Aralık 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 15  |  İndirilme Sayısı: 162


Özet

Balkanların önemli bir ticaret ve liman merkezi olan Varna’da (Odessus) faaliyet gösteren Alman okulları, bölgenin ticari önemine paralel olarak Almanya’nın kültür politikası çabalarının bir yansımasıdır. Varna ve Bulgaristan’daki bu okullar, 1878 Berlin Kongresinden sonra Bulgaristan Prensliği’nin inşası döneminde Alman etkisinin arttığı bir süreçte gelişmiştir. Osmanlı Devleti’nin bölgedeki etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte Almanya, Balkan coğrafyasında söz sahibi olma amacıyla kültür politikalarını şekillendirmiştir. Varna’nın tarihi ticaret merkezi olması ve stratejik konumu, Almanya’nın bölgede okullar aracılığıyla kültürel etkileşim çabalarını artırmıştır. Alman okulları, özellikle Varna, Sofya, Filibe ve Rusçuk gibi şehirlerde faaliyet göstermiştir. Bu okulların açılmasındaki temel amaç, Alman kültürünün ve dilinin Bulgaristan’da etkili olmasını sağlamaktır. Almanya’nın Balkanlar’daki ticari çıkarları ve kültürel etkisi, okullar aracılığıyla yayılmıştır. Özellikle XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya’nın Bulgaristan’daki etkisi artmış, kültür politikası kapsamında okulların faaliyetleri genişlemiştir. Varna Alman okulu, sadece eğitim kurumu olarak değil, aynı zamanda kültürel merkez olarak faaliyet göstermiş ve öğrencilere Alman kültürünü tanıtma amacını taşımıştır. Okul, öğrencilere Almanca öğretmenin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaparak bölgedeki Alman etkisini artırmaya yardımcı olmuştur. Okulların finansmanı ve faaliyetleri Almanya’nın içindeki bulunduğu siyasi durumdan etkilenmiş ve zorluklar yaşamıştır. Varna’da Alman okullarının varlığı, Türkiye’ye yakın olması ve Karadeniz’e bağlantısı nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Okullar, sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda kültürel diplomasi aracılığıyla bölgede Alman etkisinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Alman okullarının bölgedeki kültürel ve ticari etkinlikleriyle önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Bu çalışmada, Alman Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivinden elde edilen belgeler ışığında 1918’de Varna Alman Okulunun temellerinin atılması, finansman sorunları ve öğrenci profili ve okulun faaliyetleri tahlil edilerek incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Varna, Bulgaristan, Okul, Almanya


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Duran, M.O. (2023). Varna'da Alman Okulları ve Faaliyetleri: Tarihi ve Etkileri/German Schools in Varna and Their Activities: History and Impacts . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(4), 29-36.

Harvard
Duran, M. (2023). Varna'da Alman Okulları ve Faaliyetleri: Tarihi ve Etkileri/German Schools in Varna and Their Activities: History and Impacts . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(4), pp. 29-36.

Chicago 16th edition
Duran, Mehmet Onder (2023). "Varna'da Alman Okulları ve Faaliyetleri: Tarihi ve Etkileri/German Schools in Varna and Their Activities: History and Impacts ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 7 (4):29-36.