FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(3) 13-22

Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing  

Halit Karatay & Seda Kaya & Gökçen Tekin

ss. 13 - 22   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.139   |  Makale No: fvj.2020.007

Yayın tarihi: Eylül 30, 2020  |   Okunma Sayısı: 61  |  İndirilme Sayısı: 450


Özet

Öğrencilerin karmaşık ve uzun metinlerle baş etme becerilerini geliştirmek için okullarda onlara kavrama, çözümleme, seçme ve özetleme gibi stratejilerin kullanımı öğretilir. Metin özetleme tekniklerini kullanmayı öğrenen öğrenciler hem metinlerdeki önemli bilgileri seçme becerisi kazanır hem de okul dersleri ile ilgili sınavlara çalışırken çok zorlanmaz ve bundan dolayı da akademik başarı sağlar. Bu çalışmada, Cornell not alma tekniğinin öğretmen adaylarının metin özetleme becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma eylem araştırmasına göre desenlenmiştir. Yazma eğitimi derslerinde özetleme tekniğinin öğretimi için geleneksel özetleme etkinlikleri yerine haftada 1 ders saatinde, 1 metin; 6 hafta boyunca toplam altı metin Cornell not alma tekniği kullanılarak özetlenmiştir. Özetleme etkinliklerine 3. sınıfta okuyan 69 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının metin özetleme becerilerindeki gelişimi değerlendirmek için birinci ve altıncı haftalarda yaptıkları özetler karşılaştırılmış; iki alan uzmanı “Özet Metinleri Değerlendirme Ölçeği”nden yararlanarak bunları puanlamıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları hakkındaki görüşleri de alınmıştır. Elde edilen veriler, Cornell not alma tekniğinin öğretmen adaylarının metin özetleme becerilerini anlamlı düzeyde geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca öğretmen adayları, not alma ve metin özetleme öğretiminde Cornell tekniğini; diğer öğrendikleri özetleme tekniklerine göre daha etkili bulduklarını bildirmişlerdir. Cornell tekniğinin metni kavrama ve çözümleme, etkili ve kolay özetleme, verimli ders çalışma için daha eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, özetlemenin çok zaman aldığını, Cornell not alma tekniği kâğıdına bağlı olarak yapılmasının onları kısıtladığını ve her metin türü için bu tekniğin kullanılamayacağını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Özetleme, not alma, Cornell tekniği, Türkçe öğretmeni adayları, yazma eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Karatay, H., Kaya, S. & Tekin, G. (2020). Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing   . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), 13-22. doi: 10.29345/futvis.139

Harvard
Karatay, H., Kaya, S. and Tekin, G. (2020). Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing   . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(3), pp. 13-22.

Chicago 16th edition
Karatay, Halit, Seda Kaya and Gokcen Tekin (2020). "Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing   ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (3):13-22. doi:10.29345/futvis.139.