FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Yayın İlkeleri

 1. Araştırma makalesi kategorisindeki bir aday makale, en az 7.500 ila 12.500 kelime (Genişletilmiş İngilizce özet, tablo, fotoğraf, şekiller ve kaynakça dâhil)'den oluşmalıdır.
 2.  Akademik yazınlarınızın dergimize gönderilmesi ile birlikte makalelere ait bütün telif hakları tarafımıza devredilmiş kabul edilmektedir.
 3.  Akademik yazınlarınızın dergimize gönderilme, yayına hazırlanma ve yayınlanma sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 4. Dergide yayınlanacak makalelere ilişkin hakem süreci başarı ile tamamlanmış olsa bile yayınlanma kararı derginin yayın kuruluna aittir.
 5. Dergide yayınlanan yazınların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 6. Sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan araştırmalara ait yayınlanması planlanan ve tezlerden üretilen makalelerde, bildirinin adı, yeri ve tarihi dipnot olarak ilk sayfanın sonunda verilmelidir.
 7. Bir araştırma kurumu veya kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin ismi, (varsa) tarih, sayı ve numarası Fonlama (Fundings) başlığı altında kaynakçadan hemen önce verilmelidir.
 8. Yazarlar, hakem ve editörün eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır.
 9. Bir sayıda bir yazarın en fazla bir makalesi yayınlanabilir.
 10. Dergiye gönderilen Türkçe yazınların yapılandırılmış İngilizce geniş özeti, hakem değerlendirmesi sonucuna bağlı olarak yazarlardan talep edilir.

  Hızlı yayın

  Makaleler hakemli olup, yazarlara gönderildikten yaklaşık 30 gün sonra ilk karar verilir; yayına kabul 5 gün içinde yapılır.

  İntihal ve Orjinallik Politikası

  Yazarlar tamamen orijinal eserler yazdıklarından emin olmalı ve yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullandılarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. Bu sebeple Ithenticate üzerinden alınmış bir intihal raporunun makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

   

   


1.489 defa okundu.