FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(6) 1-12

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı

ss. 1 - 12   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.176   |  Makale No: fvj.2021.040

Yayın tarihi: Aralık 04, 2021  |   Okunma Sayısı: 50  |  İndirilme Sayısı: 620


Özet

Muğla’nın kültürel yapısını korumuş sakin köyleri içerisinde yer alan mekânlar son 10 yıldır birçok dizi ve sinema filmine konu olmuştur. İlde, geleneksel kırsal mimariyle yapılmış taş evleri, doğal ortam çekicilikleri, sulak alanları ve zengin kültürel miras kaynaklarıyla Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük kırsal mahallesi dizi ve sinema filmleri için doğal platform özelliği taşımaktadır. Araştırmanın temel amacı, Bozüyük kırsal mahallesinde çekilen film ve dizilerin yöre kırsal turizmine etkisini incelemek ve yerel halkın yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma deseninde yürütülmüş, görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenen katılımcıların çalışma alanı ve çalışma konusu hakkında bilgi sahibi kişiler olmasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda; yerel halk, işletmeciler, kamu/sivil toplum kuruluşu çalışanları ve tur operatörleri görüşme gruplarını oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak, Bozüyük kırsal mahallesinde yerel halk ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş; elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Bozüyük kırsal mahallesinde film ve dizilerin çekildiği kırsal mekânlar turizmde popüler olmuş ve yüzbinlerce ziyaretçiyi kendisine çekmiştir. Bozüyük’te yaşayan yerel halk film ve diziler sayesinde mahallelerinin tanındığını ve gelen turistlerden elde ettikleri gelir sayesinde yaşam standartlarının yükseldiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, büyükşehir belediyesi tarafından eski köy evlerinin ve konaklarının restore edildiğini, köylerine büyükşehirlerden göçler olduğunu ve köylerindeki arsa/ev fiyatlarının artış gösterdiğini ifade etmişlerdir. Film ve dizi çekimlerini izlemek ve oyuncuları görmek için gelen ziyaretçiler, sözü edilen kırsal mekânlara ticari hareketlilik getirerek hem yerel halkın hem de esnafın gelir elde etmesini sağlamışlardır. Sonuç itibariyle kırsal alan gelişiminde film ve dizilere bağlı olarak gerçekleşen kırsal turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında,  konuyla ilgili yerel yönetimlerce yapılacak çalışmalarda yerel halkın karar alma sürecine dâhil edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Muğla, Dizi Film, Bozüyük


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tuncer, B. & Bakirci, M. (2021). Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla)  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(6), 1-12. doi: 10.29345/futvis.176

Harvard
Tuncer, B. and Bakirci, M. (2021). Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla)  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(6), pp. 1-12.

Chicago 16th edition
Tuncer, Bayram and Muzaffer Bakirci (2021). "Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla)  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 5 (6):1-12. doi:10.29345/futvis.176.