FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Most Downloaded

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş / Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre

Yılmaz Kaval

ss. 34 - 38   |  DOI: 10.29345/futvis.185   |   Okunma Sayısı: 323  |  İndirilme Sayısı: 439

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.182   |   Okunma Sayısı: 105  |  İndirilme Sayısı: 368

Türkiye’de Heyelan Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Genel Eğilimleri

Berrin Orduhan, Melike Kozanhan, Leyla Yeniay Satılmış & Yurdal Dikmenli

ss. 28 - 39   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.4   |   Okunma Sayısı: 105  |  İndirilme Sayısı: 338

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri / Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer

Erhan Solmaz

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29345/futvis.177   |   Okunma Sayısı: 86  |  İndirilme Sayısı: 335

Karadeniz Bölgesi Karalahana Ekstraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Sevil Cengiz, Birgül Vanizor Kural, Nurçin Küçük Kent, Meltem Uçar, Asım Örem & Fulya Balaban Yücesan

ss. 9 - 19   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.2   |   Okunma Sayısı: 55  |  İndirilme Sayısı: 333

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 63  |  İndirilme Sayısı: 331

Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District  

Emine Kocaman & Lütfi Özav

ss. 25 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.168   |   Okunma Sayısı: 33  |  İndirilme Sayısı: 319

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:4 Kış/Winter 2021

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404   |   Okunma Sayısı: 29  |  İndirilme Sayısı: 314

Tokat Türkülerini Müzik Coğrafyası Merkezli Okumak / Reading Tokat Folk Songs Based on Music Geography

Hüseyin Mertol & Candan Kaymak

ss. 41 - 49   |  DOI: 10.29345/futvis.197   |   Okunma Sayısı: 48  |  İndirilme Sayısı: 304

Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin Yargı Dışı Sorumluluğu/Non-Judiciary Responsibility of Administrative for Terrorist Actions

Münevver İlay Vuslat Kaya

ss. 1 - 7   |  DOI: 10.29329/futvis.2021.404.1   |   Okunma Sayısı: 46  |  İndirilme Sayısı: 304