Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yazım ve Yayın İlkeleri


Hızlı yayın

Makaleler hakemli olup, yazarlara gönderildikten yaklaşık 30 gün sonra ilk karar verilir; yayına kabul 5 gün içinde yapılır.

İntihal ve Orjinallik Politikası

Yazarlar tamamen orijinal eserler yazdıklarından emin olmalı ve yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullandılarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış veya alıntılanmış olmalıdır.

Bu sebeple Turnitin veya Ithenticate üzerinden alınmış bir intihal raporunun makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 

Makale stili ve biçimi

Makaleler, Calibri yazı tipinde, sayfanın her iki tarafında 2 cm kenar boşluk bırakılmalıdır. Paragraf boşluğu, 1.15 cm olmalıdır ve her satırın öncesi ve sonrası 0 nk aralık olmalıdır. Her sayfa, başlık, bölüm, bölüm, şekil, tablo vb. Makale Şablonunda görüldüğü gibi numaralandırılmalıdır. Türkçe ve İngilizce, dillerinde araştırmaları yayınlamaktadır. Araştırma makaleleri uygun bölümlere ayrılmalıdır. Başlıca bölümler ardışık olarak numaralandırılmalıdır (1. Giriş, 2. Yöntemler, 3. Sonuçlar ve Tartışma 4. Sonuç). Altyazı eklemek isteniyorsa, alt bölümler. İtalik, kalın yazılmalıdır ve 1.1, 1.2 vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. Altyazılar veya alt bölümlerin altına yeni altyazılar eklemek isterseniz, kalın karakterler kullanmadan devam etmelisiniz (1.1.1 .; 1.2.1. 1.2.2; 1.2.3.). Bilgilendirme başlığını numaralandırmayınız. Bu kurallar tüm metin boyunca geçerlidir. Kolay yazım için Makale Şablonu kullanılmalıdır.

 

Eğer makale Türkçe yazılmışsa, İngilizce’de yazılmış genişletilmiş bir özet eklemeniz gerekir. Bu özeten fazla 750 kelimeye kadar olmalıdır. Genişletilmiş özet, 600 kelimenin altında olmamalıdır. Anadili İngilizce veya Türkçe konuşmuyorsanız, profesyonel dil editörleri ile görüşmeniz önerilir. İngilizce yazılmış bir makalede, Türkçe özetler için dergi editörleri çeviriye yardımcı olabilir. Yazma sürecini hızlandıracağı ve efor sarfiyatını azaltacağı için makale şablonunun kullanılması yazarlara önerilir.

Özel yazı tipi türlerinin kullanıldığı çalışmalarda, yazı dosyası, makale ile birlikte sisteme gönderilmelidir.

Gerekirse, tablo formunda, resim, dipnotlarda vb. daha küçük puntolar kullanılabilir.

Başlık ve yazar bilgileri

İlk sayfa, her iki dilde bir cümledeki tam başlığı içermelidir (örneğin, Uşak İlindeki kültürel amaçlar için yapılan Binicilik sporları - Uşak İlinde kültür amaçlı yapılan atlı sporlar). Başlık, öncelikle makalenin yazıldığı dilde verilmelidir. Metnin bu bölümü, yayın dili başlığı altında araştırmacıların tam isimlerini (soyadları tamamen büyük harfle yazılmıştır) içermektedir. Bunlara göre, tüm yazarlar (Bölüm, Fakülte, Üniversite, Şehir, Ülke) iletişim e-posta adreslerine birlikte listelenir. İrtibat kurulanyazarın yıldız ile net bir şekilde tanımlaması gerekir (*)

İkinci Dilde Başlık

Genişletilmiş (veya Yapılandırılmış) özetin üzerinde, araştırmanın başlığı ikinci dilde verilir.

Özet ve Genişletilmiş (veya Yapılandırılmış) Özet

Öncelikle Özet ve daha sonra Genişletilmiş (ya da Yapılandırılmış) Özet'in ayrıntılı bir şekilde açıklanması, kolayca taranması ve daha iyi anlaşılması için verilecektir. Kısa Özet 300 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler 6-8 anahtar kelime veya kelime öbeği oluşturur. Bu kelime, düzenli taranma ve kolay ulaşma nedeniyle araştırmaya uygun olmalıdır.

Giriş (yazı tipi boyutu: 10)

Burada, konu alanınızı özetleyen çalışmanın problem durumunu tartışmalısınız. Ele alınan sorunun bir problem durumu olmalıdır. Araştırmanın amacı ve kapsamı belirtilecektir (yazı tipi boyutu: 9).

Makalenin konusu vurgulanır

Konu alanı içerisinde alan edebiyatı ve bilimsel literatürün incelenmesi

Alan metnindeki özgünlüğün, problemin veya problemlerin belirlenmesi.

Araştırmanın amacı, hedefleri açıklanmalıdır

Makalenin genel yapısal akışı hakkında bilgi verilmelidir.

Veri toplama araçları ve Yöntemler (yazı tipi boyutu: 10)

Bu bölümde, sonuçlarınızı nasıl toplayıp, analiz edeceğinizi ve tüm malzeme, veri toplama araçları, kimyasalları, görüşmeleri, anketleri vb. nasıl kullandığınız açıklanmalıdır (yazı tipi boyutu: 9).

 

 

Sonuçlar ve Tartışma (yazı tipi boyutu: 10)

Genel olarak, bu bölüm araştırmanızın en önemli parçasıdır. Bu bölümü bağımsız olarak ayırabilirsiniz. Sonuçların açıklamasını ve önceki araştırmalarla karşılaştırmayı içerir. Bulgular sunulmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır. (yazı tipi boyutu: 9)

Sonuç (yazı tipi boyutu: 10)

Bu bölümde, yazarlar çalışmanın ana sonuçlarını vurgulamalıdır. Bu sonuçlarla alana katkı sağlayacağınız önerileri vurgulayın. (Yazı tipi boyutu: 9)

Referanslar (yazı tipi boyutu: 10)

Bilgilendirme ve / veya varsa (yazı tipi boyutu: 10) Finansman kuruluşlarının isimleri tam olarak yazılmalıdır.Varsa kişilere teşekkür edilebilir. (Yazı tipi boyutu: 9). Atıf programları için Atıf stili dosyası.

Örnek atıflar.

Campbell& Pedersen, 2007; Dunnett&Kingsbury, 2008; Mares, 2001)

(Ahlquist&Breunig, 2009; Borges, 1999; Campbell& Pedersen, 2007; “CSL searchbyexample,” n.d.; “Yo-yo having a modifiablestringgap,” 2011; Dunnett&Kingsbury, 2008; Einstein, 1905; Foderaro, 2012; Hancké, Rhodes, & Thatcher, 2007; Isaacson, 2011; Mares, 2001; McInnis& Nelson, 2011; Watson &Crick, 1953)

(Watson &Crick, 1953, pp. 244–252)

Örnek bibliyografya

Ahlquist, J. S.,&Breunig, C. 2009. Country clustering in comparativepoliticaleconomy (MPIfGDiscussionPaper No. 09-5) (p. 32). Cologne: Max-Planck InstitutefortheStudy of Societies. Retrievedfrom www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp09-5.pdf

Borges, J. L. 1999. Selectednon-fictions. (E. Weinberger, Ed., E. Allen, S. J. Levine, & E. Weinberger, Trans.). New York: Viking.

Campbell, J. L.,& Pedersen, O. K. 2007. TheVarieties of CapitalismandHybridSuccess. ComparativePoliticalStudies40(3), 307–332. https://doi.org/10.1177/0010414006286542

CSL SearchbyExample. (n.d.). RetrievedDecember 15, 2012, from http://editor.citationstyles.org/searchByExample/

Dunnett, N.,&Kingsbury, N. 2008. Plantinggreenroofsandlivingwalls (2nd ed.). Portland, OR: TimberPress.

Einstein, A. 1905. On theElectrodynamics of MovingBodies. Annalen Der Physik17(4), 1–26. https://doi.org/10.1088/0143-0807/27/4/007

Foderaro, L. W. 2012, April 6. RooftopGreenhouseWillBoost City Farming. New York Times, p. A20.

Hancké, B.,Rhodes, M., & Thatcher, M. (Eds.). 2007. Beyond varieties of capitalism: conflict, contradiction, andcomplementarities in theEuropeaneconomy. Oxford and New York: Oxford UniversityPress.

Isaacson, W. 2011. Steve Jobs. New York, NY: Simon&Schuster.

Mares, I. 2001. FirmsandtheWelfareState: When, Why, and How DoesSocialPolicyMattertoEmployers? In P. A. Hall& D. Soskice (Eds.), Varieties of capitalism. Theinstitutionalfoundations of comparativeadvantage (pp. 184–213). New York: Oxford UniversityPress.

McInnis, M. D.,& Nelson, L. P. 2011. Shapingthe body politic: Art andpoliticalformation in earlyamerica. Charlottesville, VA: University of Virginia Press.

Watson, J. D.,&Crick, F. H. C. 1953. MolecularStructure of NucleicAcids; a StructureforDeoxyriboseNucleicAcid. Nature171(4356), 737–738. https://doi.org/10.1038/171737a0

Yo-Yo Having a ModifiableStringGap. 2011


Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri